Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.11.2019 Ogłoszenie SPZOZ – konkurs na stanowisko pielęgniarki Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Zawiadomienie o udostępnieniu i ogłoszeniu informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Rozlewni Gazu Płynnego Gaspol S.A. w Starorypinie Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o nabyciu z dniem 1 stycznia 2016 przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Rypińskiego nieodpłatnie z mocny prawa mienia pozostałego po Kółku Rolniczym w Długiem Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 XI SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie Starosty Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Oferta na realizację zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Wyniki konsultacji rocznego projektu programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi Szczegóły