Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.12.2019 XIII SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 21 obrębów z terenu Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 4 obrębów z terenu Gminy Rogowo Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Decyzja Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Informacja o przystąpieniu do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 21 obrębów z terenu gminy Skrwilno i 4 obrębów z terenu Gminy Rogowo Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 XII SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Obwieszczenie Szczegóły