Bezpieczeństwo

ALARMY
KOBRA 2013

kobra2013

 

KOBRA 2015

kobra2015

 

Snelling Rypin 2016

Snelling

 

KOBRA 2019

Ćwiczenia KOBRA-19 w Warsztatach Kształcenia Zawodowego

W dniach 25-26 września br., z inicjatywy Starosty Rypińskiego Jarosława Sochackiego odbyły się ćwiczenia powiatowe KOBRA – 19 pn.: „Doskonalenie funkcjonowania jednostek administracji samorządowej z organami administracji zespolonej i niezespolonej w sytuacji zagrożenia konfliktem polityczno-militarnym w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny”. Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz miejskiego i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego z terenu Powiatu Rypińskiego, w warunkach narastania sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia prowadzone były metodą aplikacyjną i epizodem praktycznym – podłożeniem ładunku wybuchowego w Warsztatach Kształcenia Zawodowego. W przedsięwzięciu wzięli udział: Starosta Rypiński Jarosław Sochacki, Dyrektor ZS nr 2 Jan Henryk Kiełkowski, wójtowie, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, jednostki organizacyjne i samorządowe z terenu Powiatu Rypińskiego, przedstawiciele służb mundurowych oraz pogotowia ratunkowego.

Informacje

Rejestr zmian