Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Koncesja na wydobywanie kopaliny Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Zezwolenie na usunięcie drzew Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Zezwolenie na usunięcie drzew Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Zezwolenie na usunięcie drzew Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2020 Zezwolenie na usunięcie drzew. Szczegóły