Typ Data Tytuł
Artykuł 28.08.2019 Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie zmian w skłądzie członków Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności… Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy 2019 r.”… Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Uchwała Nr 97/2019 w sprawie oddania w dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność powiatu.. Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Uchwała Nr 96/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości powiatu Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Postanowienie Nr 95/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji drogowej….. Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Uchwała Nr 88/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia i SIWZ w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych …. Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Rypińskiego w sprawie ustalenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu…. Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Uchwała Nr 89/2019 w sprawie ustalenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu….. Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Uchwała Nr 87/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Rypinie. Szczegóły