Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2016 Uchwała Nr XV/99/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 30.06.2016 Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Protokół z XIV sesji Rady Powiatu w Rypinie (20.04.2016) Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Uchwały Nr 189/2016 – 195/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Uchwała Nr 188/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu do realizacji zadania pn. „Ochrona przyrody i krajobrazu – rewaloryzacja parku przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu”. Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Uchwała Nr 187/2016 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Uchwała Nr 186/2016 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Protokół Nr 48 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (30.05.2016) Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Protokół Nr 47 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (10.05.2016) Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 XV sesja Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły