Typ Data Tytuł
Artykuł 04.04.2016 Uchwała Nr 164/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 5/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Rypińskiego w 2016 roku w zakresie sportu dzieci i młodzieży pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Uchwała Nr 163/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 3/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Rypińskiego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Uchwała Nr 162/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 4/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Rypińskiego w 2016 roku w zakresie kultury. Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Protokół Nr 42 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (02.03.2016) Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Protokół Nr 41 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (17.02.2016) Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała Nr XII/88/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała Nr XII/87/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała Nr XII/86/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała Nr XII/85/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Rypińskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała Nr XII/84/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Rypiński Szczegóły