Typ Data Tytuł
Artykuł 07.05.2019 Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Protokół Nr 15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (12.03.2019) Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Protokół Nr 14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (06.03.2019) Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr V/52/2019 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr V/51/2019 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr V/50/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 13 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr 63/2019 w sprawie unieważnienia postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość w częściach 2 i 4. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr 62/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr 61/2019 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość, w częściach 3 i 5 zamówienia. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr 60/2019 w sprawie oddania w najem nieruchomości Powiatu Rypińskiego. Szczegóły