Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2016 Uchwała Nr 232/2016 w sprawie: wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie w części 2. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Uchwała Nr 231/2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Uchwała Nr 230/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia ,,Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Rypińskiego” w 2017 roku oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Protokół z XIX sesji Rady Powiatu w Rypinie (02.11.2016) Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Protokół Nr 61 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (9.11.2016) Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Protokół Nr 60 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (7.11.2016) Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Protokół Nr 59 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (26.10.2016) Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Uchwała Nr 227/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Uchwała Nr 229/2016 w sprawie wyniku postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej ZS Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie w częściach 1,3,4 i 5 Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Uchwała Nr 228/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły