Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2016 XXI SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Protokół Nr 62 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (23.11.2016) Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwała Nr 240/2016 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwała Nr 239/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwała 238/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Rypińskim i jego jednostkach organizacyjnych. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwała Nr 237/2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwała Nr 236/2016 w sprawie powołania p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwała Nr 235/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Dyrektorem SP ZOZ w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Uchwała Nr 234/2016 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na prowadzenie ,,Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Rypińskiego” w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Uchwała Nr 233/2016 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatury kontrolno-pomiarowej do pracowni mechatronicznej Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie Szczegóły