Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2016 Uchwała Nr 212/2016 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Uchwała 211/2016 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2016-2019 Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2017 roku przebudowy dróg powiatowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Gminą Wąpielsk zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Gminą Brzuze zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jej usunięcia Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużenie umów najmu części komina Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie Szczegóły