Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2017 Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020 Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2016-2019 Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 Protokół z XX sesji Rady Powiatu w Rypinie (23.11.2016) Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Protokół Nr 64 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (6.12.2016) Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Protokół Nr 63 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (30.11.2016) Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Uchwała Nr XX/128/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów stanowiących własność powiatu Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Uchwała Nr 241/2016 w sprawie: wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatury kontrolno-pomiarowej do pracowni mechatronicznej Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Szczegóły