Typ Data Tytuł
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 272/2017 w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania i zasad dofinansowania poszczególnych zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Rypińskim w roku 2017. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 271/2017 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 270/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 269/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu szkół Nr 4 w Nadrożu. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 268/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 267/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 27.03.2017 Protokół Nr 71 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (15.02.2017) Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 XXIII SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Uchwała Nr 266/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Uchwała Nr 265/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły