Typ Data Tytuł
Artykuł 11.08.2017 Uchwała Nr XXVII/165/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Uchwała Nr XXVII/164/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr XXVI/163/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr XXVI/162/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XIV/116/2000 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr XXVI/161/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr XXVI/160/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Protokół Nr 79 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (29.06.2017) Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu w Rypinie (21.06.2017) Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Uchwała Nr XXV/158/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły