Typ Data Tytuł
Artykuł 12.05.2017 Uchwała Nr 278/2017 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 4/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie kultury. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Uchwała Nr 277/2017 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 3/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Protokół Nr 73 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (29.03.2017) Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr XXIII/147/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu używania Herbu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr XXIII/146/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu rypińskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr XXIII/145/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr XXIII/144/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr 276/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 5/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr 275/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 4/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie kultury oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr 274/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 3/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły