Typ Data Tytuł
Artykuł 06.11.2017 Protokół Nr 84 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (12.09.2017) Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Protokół Nr 83 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (30.08.2017) Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Uchwała Nr 320/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Rypińskiego” w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Uchwała Nr 319/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Uchwała Nr 318/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/174/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały nr XXIII 145/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/173/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Pracy, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Szczegóły