Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr XXVI/160/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Protokół Nr 79 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (29.06.2017) Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu w Rypinie (21.06.2017) Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Uchwała Nr XXV/158/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Rypinie (31.05.2017) Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Protokół Nr 78 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (21.06.2017) Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Protokół Nr 77 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (31.05.2017) Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Protokół Nr 76 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (16.05.2017) Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Uchwała Nr 295/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Społecznej ,,KOMBATANT” w Ugoszczu do realizacji zadania pn. ,,Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska”. Szczegóły