Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/174/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały nr XXIII 145/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/173/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Pracy, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/171/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu w Rypinie (29.06.2017) Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr 317/2017 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości powyżej 30 000 euro w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr 316/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr 315/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Rypińskiego Szczegóły