Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2018 Protokół Nr 94 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (30.11.2017) Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 XXXI sesja Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Rypińskim. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Protokół Nr 93 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (17.11.2017) Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Protokół Nr 92 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (17.11.2017) Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uchwała Nr 4/WPF/2017 RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskieo Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uchwała 3/Dpr/2017 RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uchwała Nr 4/P/2017 RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Protokół Nr 91 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (08.11.2017) Szczegóły