Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr XXX/188/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na zbycie lokalu mieszkalnego Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr 337/2017 w sprawie odrzucenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Domu Dziecka w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr 336/2017 w sprawie odrzucenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Domu Dziecka w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr 335/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr 334/2017 o zmianie uchwały Nr 316/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr 333/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr 332/2017 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pt. „Udział w II eliminacjach ogólnopolskich zawodów pływackich – Od Młodzika Do Olimpijczyka w Warszawie”. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr 331/2017 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Rypińskiego” w 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Protokół z XXX sesji Rady Powiatu w Rypinie (22.11.2017) Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Protokół Nr 95 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (06.12.2017) Szczegóły