Typ Data Tytuł
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/79/2019 w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego z siedzibą w Rypinie, ul. Kościuszki 51 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/78/2019 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Nadróż 1 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/77/2019 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/76/2019 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/75/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Uchwała Nr 121/2019 w sprawie oddania w dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Uchwała Nr 120/2019 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Uchwała Nr 119/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Uchwała Nr 118/2019 w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie opracowania planu naprawczego SP ZOZ w Rypinie Szczegóły