Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/186/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/184/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/183/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/182/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/181/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/180/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/179/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/178/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie Szczegóły