Typ Data Tytuł
Artykuł 08.02.2018 Uchwała Nr 360/2018 w sprawie odrzucenia oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Uchwała Nr 359/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Uchwała Nr 358/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej w ramach zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Uchwała Nr 357/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Uchwała Nr 356/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Protokół Nr 101 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (25.01.2018) Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Protokół Nr 100 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.01.2018) Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Rypin Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Uchwała Nr XXXI/198/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 Szczegóły