Typ Data Tytuł
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/89/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/88/2019 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/87/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/86/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/85/2019 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/84/2019 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/83/2019 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/82/2019 w sprawie likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/81/2019 w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/80/2019 w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 Szczegóły