Typ Data Tytuł
Artykuł 26.07.2019 Postanowienie Nr 102/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej Głowińsk-Głowińsk Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Uchwała Nr 101/2019 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż mebli oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pod nazwą Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Uchwała Nr 100/2019 w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego. Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Uchwała Nr 99/2019 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość, w części 1 i 2 zamówienia. Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Uchwała Nr 98/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Uchwała Nr 90/2019-94/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Rypińskiego Szczegóły