Typ Data Tytuł
Artykuł 18.10.2019 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2019 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Opinia RIO w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/96/2019 w sprawie sytuacji szpitali powiatowych Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/95/2019 w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/94/2019 uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/93/2019 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Zdrowia i Pracy Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/92/2019 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Sportu Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/91/2019 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Środowiska Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/90/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019 -2022 Szczegóły