Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu w Rypinie nr XXXIV/215/2018 z dnia 30 maja 2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Rypińskiego do realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Protokół Nr 9 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (16.01.2019) Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Protokół Nr 8 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (14.01.2019) Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Protokół Nr 7 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (11.01.2019) Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 V SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Uchwała Nr 39/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Uchwała Nr 38/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz uchwalenia regulaminu jej pracy Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Uchwała Nr 37/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły