Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2019 Protokół Nr 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (07.02.2019) Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Uchwała Nr 49 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość. Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Uchwała Nr 48 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „ Sport dzieci i młodzieży” Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Uchwała Nr 47/2019 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Uchwała Nr 46/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Uchwała Nr 45/2019 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Uchwała Nr 44/2019 w sprawie powołania zespołu ds. restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Uchwałą Nr 43/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 3/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Nr 42/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 4/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie kultury oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Uchwała nr 41/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu rypińskiego na rok 2019 Szczegóły