Typ Data Tytuł
Artykuł 01.04.2019 Uchwała Nr 56/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki zdrowotnej w Rypinie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Uchwała Nr 55/2019 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za rok 2018. Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Uchwała Nr 54/2019 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 4/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie kultury Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Uchwała Nr 53/2019 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia w ramach realizacji projektu Dobry zawód – Lepsza przyszłość. Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała Nr 52/2019 w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała Nr 51/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała Nr 50/2019 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 3/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Protokół Nr 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.03.2019) Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Protokół Nr 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (27.02.2019) Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Protokół Nr 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.02.2019) Szczegóły