Typ Data Tytuł
Artykuł 07.03.2019 V SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Uchwała Nr 39/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Uchwała Nr 38/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz uchwalenia regulaminu jej pracy Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Uchwała Nr 37/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Uchwała Nr 36/2019 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 IV SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Protokół Nr 6 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (03.01.2019) Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Protokół Nr 5 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.12.2018) Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Protokół Nr 4 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (20.12.2018) Szczegóły