Typ Data Tytuł
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 131/2019 w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych na dostawy artykułów żywnościowych do stołówek w jednostkach organizacyjnych powiatu Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 130/2019 w sprawie likwidacji środka trwałego Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 129/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży środka trwałego Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 128/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 127/2019 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pt. ,,Zawody Powiatowe w Pływaniu” Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 126/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 125/2019 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 124/2019 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach 1 i 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na cyfryzacji Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie i Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie w ramach realizacji projektu pn.: Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 123/2019 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 122/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły