Typ Data Tytuł
Artykuł 09.06.2020 Obwieszczenie Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.06.2020 Referent w Wydziale Finansowym Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.06.2020 Referent w Wydziale Finansowym Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne Wąpielsk dz. nr 129/2 Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zarządzenie nr 25/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska Referentów w Wydziale Finansowym Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zarządzenie nr 24/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 11/2020 Starosty Rypińskiego w sprawie zmiany zasad organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Rypinie w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zarządzenie nr 22/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na terenie Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rypinie przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Rypińskiego w sprawie zmiany Zarządzania nr 11/2020 Starosty Rypińskiego w sprawie zmiany zasad organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Rypinie w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia „Konkursu Papieskiego z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II” Szczegóły