Typ Data Tytuł
Artykuł 22.07.2020 Zarządzenie nr 23/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji na staże uczestników projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” realizowanego przez Powiat Rypiński z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 XX SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.07.2020 Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.07.2020 Piotr Makowski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.07.2020 Piotr Czarnecki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.07.2020 Paweł Sobierajski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.07.2020 Monika Kalinowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.07.2020 Jarosław Sochacki Szczegóły