Typ Data Tytuł
Artykuł 12.11.2019 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o nabyciu z dniem 1 stycznia 2016 przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Rypińskiego nieodpłatnie z mocny prawa mienia pozostałego po Kółku Rolniczym w Długiem Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 XI SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1/2004 Starosty Rypińskiego z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie dostarczania pracownikom Starostwa Powiatowego w Rypinie środków higieny osobistej Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie utworzenia Kancelarii materiałów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacji niejawne Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Rypinie” Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Rypinie” Szczegóły
Przetargi 24.09.2019 Ogłoszenie rokowania na dzierżawę gruntu rolnego Szczegóły
Przetargi 02.09.2019 Ogłoszenie III przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego Szczegóły