Typ Data Tytuł
Artykuł 18.12.2019 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Informacja o przystąpieniu do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 21 obrębów z terenu gminy Skrwilno i 4 obrębów z terenu Gminy Rogowo Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru projektów uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji uczestników projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” o numerze RPKP.10.02.03-04-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego wykonującego zadania w związku z realizacją projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” o numerze RPKP.10.02.03-04-0020/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 XII SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Ogłoszenie SPZOZ – konkurs na stanowisko pielęgniarki Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Zawiadomienie o udostępnieniu i ogłoszeniu informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Rozlewni Gazu Płynnego Gaspol S.A. w Starorypinie Szczegóły