Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2020 Protokół Nr 16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (20.03.2019) Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Uchwała Nr XIII/134/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020- 2024 Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Uchwała Nr XIII/133/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Uchwała Nr XIII/132/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Uchwała Nr XIII/131/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 XIII SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 21 obrębów z terenu Gminy Skrwilno Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 4 obrębów z terenu Gminy Rogowo Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Decyzja Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Zgłoszenie zmiany danych w instalacji zlokalizowanej w Rypinie przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 roku Szczegóły