Typ Data Tytuł
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr 159/2020 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 86/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr XV/140/2020 w sprawie wyrażenia woli przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr XIV/139/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr XIV/138/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr XIV/137/2020 uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr XIV/136/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr XIV/135/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2020 r Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 XV SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Protokół Nr 37 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (31.07.2019) Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Protokół Nr 36 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (11.07.2019) Szczegóły