Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2020 Uchwała Nr 162/2020 w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rypiński. Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 Uchwała Nr 161/2020 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 46/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusz Korczaka w Rypinie Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zakresu działania Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Starostwa Powiatowego w Rypinie w dniu 31 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu rypińskiego Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 25 listopada 2019 w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr 160/2020 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 239/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie. Szczegóły