Typ Data Tytuł
Artykuł 10.02.2020 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Uchwała Nr 177/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Uchwała Nr 176/2020 w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Uchwała Nr 175/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Uchwała Nr 174/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz uchwalenia regulaminu jej pracy Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska Referentów w Wydziale Finansowym Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Uchwała 6/D/2020 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w uchwale budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Uchwała Nr 8/Kd/2020 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rypińskiego Szczegóły