Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2020 Uchwała Nr 180/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w części 2. Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Uchwała Nr 179/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu. Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Uchwała Nr 178/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w części 5. Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/146/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego na rzecz Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/145/2020 w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/144/2020 w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach: technik geodeta, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik hotelarstwa z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/143/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą Nadróż 1, 87-515 Rogowo Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/142/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą Nadróż 1, 87-515 Rogowo Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/141/2020 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 Szczegóły