Typ Data Tytuł
Artykuł 02.03.2020 Uchwała Nr 187/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w części 3. Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Uchwała Nr 186/2020 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Rypińskiego w roku 2020 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Uchwała Nr 185/2020 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „ Sport dzieci i młodzieży” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Uchwała Nr 184/2020 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Uchwała Nr 183/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w części 1. Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Uchwała Nr 182/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27 lutego 2020 r. Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Protokół Nr 65 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (27.01.2020) Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Protokół Nr 64 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (24.01.2020) Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Protokół Nr 63 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (20.01.2020) Szczegóły