Typ Data Tytuł
Artykuł 20.05.2020 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2020 Starosty Rypińskiego w sprawie zmiany zasad organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Rypinie w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Bilans jednostki budżetowej Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 04.05.2020 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Komunikat Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Uchwała Nr 186/2020 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Rypińskiego w roku 2020 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły