Typ Data Tytuł
Artykuł 27.05.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rypinie przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Rypińskiego w sprawie zmiany Zarządzania nr 11/2020 Starosty Rypińskiego w sprawie zmiany zasad organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Rypinie w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia „Konkursu Papieskiego z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II” Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2020 Starosty Rypińskiego w sprawie zmiany zasad organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Rypinie w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Bilans jednostki budżetowej Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 04.05.2020 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 Obwieszczenie Szczegóły