Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2021 Uchwała Nr 498/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Uchwała Nr 497/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Uchwała Nr 496/2021 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2022 roku Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Uchwała Nr 495/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Uchwała Nr 494/2021 w sprawie wyznaczania jednostki organizacyjnej właściwej do przygotowania, przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego oraz Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Uchwała Nr 493/2021 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych do stołówek jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Uchwała Nr 492/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w klasie IID Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Uchwała Nr 491/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w klasie IVA Technikum w Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Uchwała Nr 490/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Postanowienie Nr 489/2021 w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia: drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Kiełpiny, Gmina Wąpielsk (dz. nr ewid 109/1), drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Radziki Małe, Gmina Wąpielsk (dz. nr ewid 216/3) do kategorii dróg publicznych Szczegóły